Bad van Marie

Bad van Marie is een theatergezelschap dat sinds 2001 professionele voorstellingen maakt en intussen 25 producties op haar actief heeft (historiek). Peter Boelens en Matthias Meersman vormen het artistiek team. De samenwerking tussen beide doet een specifieke theatertaal ontstaan. Peter Boelens vertrekt vanuit beeldende kunsten en fotografie. Matthias Meersman vanuit podiumkunsten.

Bad van Marie maakt beeldend ervaringstheater waarbij de onderdompeling van de toeschouwer een zelfreflecterend effect heeft. Het spel tussen fictie en realiteit dat we spelen op een specifieke locatie zorgt voor een grote herkenning bij het publiek

Het spelen op locatie creëert een verwarring die de zeggingskracht van een gekozen thematiek sterker tot uiting brengt. Niet enkel het woord en het theaterspel, maar alle elementen aanwezig op de locatie zijn onderdeel van het theaterstuk.

Deze vorm van theater -het onderdompelen van de toeschouwer in een gecreëerde realiteit vanaf het moment dat hij een locatie betreedt- heeft een heel andere beleving dan een traditionele voorstelling waarbij je in een theater belandt waar het podium het centrum is. De bezoeker wordt tijdens onze voorstellingen tegen wil en dank een onderdeel van een groep en kijkt vanuit die hoedanigheid.